info@maya-patents.co.il

האם ישראל היא מעצמת פטנטים?

האם ישראל היא מעצמת פטנטים?

בשנת 2015 ישראל זכתה למקום ה- 15 מתוך 148 מדינות החברות באמנת שיתופי הפעולה בתחום הפטנטים. בהתאם לנתונים אלו, לקידמה הטכנולוגית המתפתחת ולכמות האנשים שמגישים בקשת רישום פטנט מדי שנה, המומחים מנבאים שלא רחוק היום שישראל תזכה לכינוי 'מעצמת פטנטים'.

מדינה קטנה שהופכת למעצמת פטנטים

לאורך השנים הראש היהודי הוכיח את עצמו וגם היום הוא ממשיך בזאת ובקצב מוגבר, דבר הנראה לעין במספר הבקשות לרישום פטנטים המוגשות לרשם הפטנטים מדי שנה. כיוון שנכון להיום החדשנות הטכנולוגית היא זו שעומדת בבסיס הכלכלה של מדינת ישראל, המדינה מעודדת חידושים שונים בתחום. כל אלו הובילו ומובילים לתוצאות מוצלחות של מדינה קטנה שהופכת אט אט למעצמת פטנטים וכיום ממוצבת לצד מדינות מתקדמות בכל הקשור אל פיתוחים טכנולוגיים שונים.

רשות הפטנטים – הוכחה בדמות דו"חרישום פטנטים על תוכנה

הדו"ח של רשות הפטנטים לשנת 2015 מצביע על כך שקיים גידול משמעותי בכמות הפטנטים המוגשת לרשות הפטנטים וכמות הפטנטים אשר זכו לאישור וזאת ביחס לשנים קודמות. הנתונים מעידים על כך שבשנת 2006 אושרו כ-2621 פטנטים וזאת לעומת שנת 2015 בה אושרו 4496 פטנטים. נתון נוסף המעיד על כך שישראל הופכת אט אט למעצמת פטנטים הוא ששנת 2015 היא השנה בה הוגשו מירב הבקשות בישראל והשנה בה נרשמה עלייה של 12% בכמות הפטנטים וזאת לעומת אשתקד. רוב הבקשות שהוגשו ואושרו היו בתחום מדעי החיים, הכימיה והמחשבים. בשנת 2015 מקורן של רוב הבקשות שהוגשו והפטנטים שניתנו בישראל, היו באירופה וארה"ב (באמצעות משרד הפטנטים האירופאי ומשרד הפטנטים של ארה"ב).

דברים נוספים אותם חשוב לדעת אודות פטנטים ומדינת ישראל הם שאמנם ישראל הופכת אט אט למעצמת פטנטים, אך הנתונים המובאים מתוך דו"ח 2015 של הרשות לפטנטים מובילים למסקנה שרוב אלו המגישים בקשות לפטנטים הם תאגידים, חברות גדולות וכן רשת חברתית גדולה.נתון נוסף הוא ש-75% ממגישי בקשות הרישום לפטנט הם זרים.

לסיכום – ישראל ופטנטים

ישראל המונה כ- 8.5 מיליון איש היא מדינה קטנה בה מוגשות אלפי בקשות לרישום פטנטים במהלך השנה. בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים נוכחים לדעת שהתייעצות אל מול עורכי פטנטים יכולה לעזור להם בכל הקשור אל ניסוח מדויק יותר של בקשת רישום הפטנט אותה הם מגישים לרשם הפטנטים ושיפור סיכוייהם. נכון להיום ישראל ידועה כאחת המדינות הקטנות אך המובילות בכל הקשור אל רישום פטנטים.

נכון לשנת 2016 ישראל נחשבת במקום פוטנציאלי לזכייה בכתר 'מעצמת הפטנטים של המזרח התיכון'. ישראל מהווה מוקד חדשנות עולמי וזאת באמצעות פיתוח פטנטים בתחומי ההיי טק, רפואה, חקלאות ועוד. בשנים הקרובות המטרה העיקרית של מדינת ישראל היא לקדם חדשנות, דבר שיבוא לידי ביטוי בפרסומי מחקרים, ביצועים אקדמאיים ומספר הבקשות לפטנטים. אז שיהיה בהצלחה!

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *