info@maya-patents.co.il

פטנט על תוכנה

פטנט על תוכנה

מדוע לרשום פטנט על תוכנה?

הדבר הראשון והחשוב ביותר אותו מעוניינים לדעת ממציאים רבים הוא מדוע לרשום פטנט על תוכנה, שהרי רישום של פטנט מצריך הוצאה כספית, בירוקרטייה לא קצרה ולעתים השכרת שירותיהם של מומחים בתחום עריכת פטנטים. היתרונות של רישום פטנטים (וזאת בהשוואה אל הגנת יוצרים) לגבי תוכנות הם:

מניעת תחרות – כיוון שרישום פטנט נותן זכות בלעדית על הפטנט לממציא (לתקופה של כעשרים שנה) הוא מספק מונופול על האמצאה. דבר זה מונע מצב של פיתוח עצמאי של אותה תוכנה על ידי גוף אחר ומונע מצב של תרישום פטנטים לאפליקציותחרות.

הכל כולל הכל – היקף ההגנה מלא וזאת בהשוואה אל הגנת יוצרים. ההגנה הכלולה בפטנט רשום כוללת את כל אותם מרכיבים של התוכנה (המרכיבים אותם הממציא תבע בתביעות של בקשת הפטנט). בניגוד לזאת זכות היוצרים מגינה רק על הקוד.

מכירת הפטנט או החברה – באם יתקבל הפטנט יהיה לו ערך כלכלי שיכול לבוא לידי ביטוי במכירת החברה או בגיוס כספים. כמו כן ניתן למסחר בפטנט.

עורכי פטנטים – כל הסיבות להשכרת שירותיהם

עורכי פטנטים הם אותם מומחים המוסמכים בתחום העריכה של הפטנטים ורשומים בפנקס עורכי הפטנטים בישראל. כל עורך פטנטים בישראל חייב להיות בעל תואר ראשון במקצוע ריאלי, אזרח ישראלי, לעבור את כל מבחני לשכת הפטנטים בהצלחה ולהתמחות במשרד עורכי פטנטים במשך תקופה של 24 חודשים. טרם השכרת שירותיו של עורך פטנטים יש לבקש ממנו  להציג בפניכם את הרישוי לעיסוק בתחום זה.

הסיבות לכך שממציאי פטנטים בתחום התוכנה נעזרים בעורכי פטנטים הן הידע העצום שיש לעורכים אודות בירוקרטיית רישום פטנט על תוכנה, הידע באשר לתוכנות אותן ניתן לרשום כפטנטים ואלו שאינן ברי רישום.. בנוסף, כיוון שעלות הרישום של פטנטים גבוהה, עורך פטנטים יכול לבדוק את הנתונים אודות האמצאה של הלקוח ולומר לו האם לדעתו המקצועית האמצאה אכן עומדת בתנאי הרישום לפטנט על תוכנה.

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *