info@maya-patents.co.il

רישום פטנטים בארה"ב

רישום פטנטים בארה"ב

רבים בוחרים לבצע רישום פטנטים בארה"ב וזאת משום היתרונות הרבים הטמונים ברישום הפטנט במדינה זו. יש מומחים שטוענים שפטנט שנרשם בארצות הברית הינו לעיתים בעל ערך גבוה יותר מפטנט הנרשם בישראל וזאת משום גודל השוק בארה"ב (בהשוואה אל ישראל), ובהתאם גם הפוטנציאל השיווקי שלו. בנוסף, רישום של פטנט באמריקה בדרך כלל זול יותר בהשוואה אל ישראל ומדינות אחרות בעולם.

בקשה זמנית של רישום פטנטים בארה"ב

רישום של פנטנט בארצות הברית מצריך הליך רישום (בדומה להליך המקובל בישראל). בניגוד למדינות אחרות, ארצות הברית מאפשרת את תחילתו של הליך רישומו של פטנט באמצעות בקשה ארעית (פרוביזורית), כלומר הליך מקדים לבקשה הרגילה לרישום.

היתרונות של בקשה פרוביזונאלית לפטנט הם שמגיש בקשה זו אינה חייב לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים בעת בקשה רגילה לרישום פטנט בארה"ב כלומר, אין שום פרסום של הבקשה והיא לא נבחנית על ידי ועדה מיוחדת אבל כדי שתהיה תקפות לבקשת הפטנט הפרוביזורית יש לחסוף בה את מהות ההמצאה ואת אופן מימוש ההמצאה.

בנוסף, אם לא מגישים בקשה רגילה של רישום פטנט במהלך השנה, לאחר 12 חודשים תוקפה של הבקשה הזמנית פג וכל הקשור אליה מתבטל יתרון נוסף של בקשת הפטנט הפרוביזורית הוא האגרות הנמוכות. גובה האגרה של בקשה זמנית לרישום פטנט בארה"ב הינה תמיד בהתאם לגודל היישות המבקשת.

בקשה קבועה של רישום פטנט בארצות הברית

רישום פטנטים בארצות הברית מחייב טופס בקשה ומסירת החומרים הנדרשים למשרד הפטנטים האמריקאי.. למרות זאת, ישראלים שמעוניינים להגיש בקשה זו יכולים להגיש תחילה את טופס הבקשה שלהם ברשות הפטנטים של ישראל ורק לאחר מכן ןלא יאוחר מעד שנה להגיש אותו למשרד הפטנטים בארצות הברית.

רוב האנשים אינם יודעים שמשרד הפטנטים הישראלי והאמריקאי מקיימים יחסי שיתוף פעולה, דבר שבא לידי ביטוי במסלול שנקרא PPH, מסלול המקל על  קבלת פטנט בארה"ב על סמך הפטנט הישראלי. נכון להיום כל ישראלי יכול לרשום את הפטנט שלו בישראל ולאחר קבלת אישור של פטנט רשום הוא יכול לבחור במסלול ה- PPH, דבר שיאפשר אישור מהיר יותר של הפטנט אם הוא עומד בתנאי המשרד בארה"ב.

לסיכום, רבים מחליטים על רישום הפטנט שלהם במשרד הפטנטים בארצות הברית וזאת משום הרצון שלהם לממש את הפוטנציאל של האמצאה שלהם במדינה גדולה שמהווה את אחד השווקים הגדולים ביותר בעולם. בכדי להתנהל באופן הנכון ביותר בסבך הבירוקרטיה ואף להעלות את הסיכויים שהפטנט יאושר מומלץ לפנות אל מומחים (עורכי פטנטים) בתחום רישום פטנטים בארה"ב ובישראל וזאת על מנת לקבל את השירות המקיף והמקצועי ביותר ולהגן על הקניין הרוחני שלכם.

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *