info@maya-patents.co.il

פטנטים וזכויות יוצרים – דומים ושונים

פטנטים וזכויות יוצרים – דומים ושונים

רבים אינם יודעים מהו ההבדל בין פטנט לבין זכות יוצרים ולכן ברגע בו הם צריכים לקבל החלטה, הם מתקשים להכריע באם לרשום את האמצאה או היצירה שלהם כפטנט או להגיש בקשת רישום זכות יוצרים. בדיוק לשם כך קיימים עורכי פטנטים שתפקידם הוא להסביר מהו ההבדל בין שני אלו ולשייך את היצירה לקטגוריה המתאימה לרישום. זכויות יוצרים – על מה מדובר? זכות יוצרים, המוכרת בלועזית כ- copywriting היא אותה ההגנה שניתנת לבעליה של יצירה מפני שימוש לא  מורשה של גורמים חיצוניים ביצירתו. פטנט היא הגנה של אמצאה. שני אלו דומים אך שונים. המכנה המשותף לשניהם הוא ההגנה. הסימון של יצירה לה ניתנה זכות יוצרים הוא באמצעות האות C הממוקמת בתוך עיגול וכיתוב 'כל הזכויות שמורות'. זכות יוצר מעניקה לבעליה של היצירה את הזכויות להעתיק את היצירה, לפרסם אותה, לשדר אותה, להעמידה לרשות הציבור ועוד. זכות זו ניתנת לתקופה מוגבלת של שנים, תקופה המוגדרת בחוק הישראלי. בתמורה לכל אותן זכויות, בעליה של היצירה חייב להסכים לחשוף את היצירה שלו בפני כלל האנשים. (דבר נוסף ששונה מפטנט). האם כל יצירה יכולה לזכות בזכות? התשובה היא לא! בישראל קיים חוק זכויות יוצרים בו ניתן למצוא את ההגדרות של כל כל אותם סוגי יצירות שזכאיות להגנה. סוגי יצירות כמו למשל יצירות מוזיקליות, יצירות ספרותיות, יצירות אמנותיות ויצירות דרמתיות. סימון של זכויות יוצרים אינו מוענק לכל יצירה. במדינת ישראל ישנן דרישות סף מסוימות לכל יוצר שמעוניין לקבל זכויות יוצרים. הדרישות כוללות את העובדה שהיצירה המועמדת חייבת להיות מקורית וחדשנית. כמו כן, הפרסום הראשוני שלה חייב להיעשות בישראל (יש החרגות). תנאי נוסף הוא שחייבת להיות זיקה כלשהי של היצירה למדינת ישראל. בנוסף, היצירה חייבת להיות מקובעת. הקיבוע יכול לבוא לידי ביטוי בהקלטה, צילום או כתב. חשוב...
הגבלים עסקיים ובעלי פטנטים

הגבלים עסקיים ובעלי פטנטים

במדינת ישראל קיים חוק הנקרא 'חוק ההגבלים העסקיים'. החוק המחודש שהחליף את חוק ההגבלים העסקיים הישן, נחקק בשנת 1988 ומטרתו היא להסדיר את כל הקשור לההגבלים העסקיים במדינת ישראל, כלומר כל הקשור אל הסדר כובל, מיזוג חברות, מונופולין ונושאים נוספים. הגוף שאמון על הפיקוח בכל הקשור לערונות התחרותיות בין עסקים בישראל הינו רשות ההגבלים העסקיים. הגוף השיפוטי שדן בכל הקשור לערעורים והחלטות של הממונה על ההגבלים העסקיים במדינת ישראל הוא בית הדין להגבלים עסקיים. מה הקשר בין הגבלים עסקיים לפטנטים? יש מצבים בהם מדינת ישראל אינה מעודדת תחרות. דוגמא לאחד ממצבים אלו היא של חברה שממציאה פטנט. כלומר, מצב בו מעורב קניין רוחני, כמו גם מצבים נוספים שכוללים הסדר בו מעורבים נושאים כמו למשל זכות השימוש בזכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, מדגם ועוד. ההגדרה של מונופול היא ריכוז של נתח שוק  שגדול יותר מחמישים אחוזים בידי אדם או גוף אחד. חשוב לדעת שמבחינת חוק ההגבלים העסקיים, עצם קיומו של פטנט אינו מקנה מונופולין, שהרי המטרה העיקרית של חוק ההגבלים העסקיים היא למנוע מצב של היווצרות כוח שוק ובמקרה שכבר נוצרו מוקדי כוח כאלו, רשות ההגבלים תטפל בהם. האיסורים בחוק ההגבלים כוללים גם מצבים של הסדרים כובלים ומיזוג חברות. מגבילים בעלי פטנטים בנובמבר 2001 ביה"ד להגבלים עסקיים קבע שבעליו של פטנט אינו פטור מכל הקשור אל תחולת דיני המונופולין. כלומר, עצם זה שאדם הינו בעל פטנט רשום לא מקנה לו חסינות מחוק ההגבלים העסקיים ומפיקוח על פעולותיו בהתאם לחוק זה. כאן חשוב לדעת שחוק ההגבלים העסקיים פוטר בדרך כלל בעלי פטנט  שמכתיבים הגבלות מסוגים שונים בכל הקשור אל צורת השימוש בפטנט, גם אם מדובר על הסדרים כובלים.  למרות פטור זה הרשום בחוק, בית הדין החליט החליט שפטור זה לא יחול...
איך נמנעים מגניבת פטנטים

איך נמנעים מגניבת פטנטים

אנו חיים בעידן תחרותי ביותר וכל אחד צופה בזהירות על אותה המצאה אותה מפתח האחר ועל מוצרים ושירותים שונים אותם משווקות חברות מצליחות במשק. אין זה סוד שכל אחד מעוניין בהצלחה עסקית ועושר כלכלי ולמרבית הצער יש כאלו שמנסים לשים את ידם על המצאה מוגנת בפטנט, ללא רשותו של בעל הפטנט. מסיבה זו החשיבות של הגנה על ההמצאה, גדולה. רישום פטנט משמע הגנה על אמצאה. אך האם רישום פטנט יספק את ההגנה הטובה ביותר? גניבת פטנטים רוב הממציאים חוששים שהמצאה שלהם תיגנב. הם חוששים שמא יש פרצות מסוימות וזאת למרות הרישום של הפטנט, פרצות שיאפשרו את גניבתו של הפטנט שלהם. לצערנו הם צודקים שכן רישום פטנט מקנה הגנה טריטוריאלית בלבד. כלומר, פטנט שיירשם בישראל יהיה תקף רק בישראל ופטנט שיירשם בסין יהיה תקף אך ורק בטריטוריה של הרפבוליקה של סין. מסיבה זו באם מעוניינים להיות בטוחים שאף אחד לא יגנוב את הפטנט, חשוב לרשום אותו כפטנט בכל מדינה בה מעוניינים לשווק אותו או לסחור בו. כיוון שפירצה זו אינה היחידה ומשום שתהליך רישומו של פטנט הוא תהליך ארוך ויקר, רוב הממציאים פונים אל עורכי פטנטים וזאת על מנת שאלו יוכלו לבחון את האמצאה שלהם על כל צדדיה ולומר מהם הצעדים בהם יש לנקוט על מנת למנוע מצב של גניבת פטנטים. מהי הפרת פטנט? מבחינה מילונאית הפרת פטנט או בשפה העממית יותר 'גניבת פטנט' משמע שימוש מסחרי באמצאה המוגנת בפטנט. שימוש מסחרי בפטנט משמע שימוש בהמצאה מסוג מוצר וביצוע פעולות כמו למשל ייצורו של אותו מוצר המוגן בפטנט, שימוש בו או הצעתו למכירה. אם מדובר על המצאה שמוגדרת כתהליך, הפרת פטנט תהיה על ידי שימוש בתהליך זה. איך נמנעים מגניבה של פטנט? מבחינת חוק הפטנטים כל אדם שמוגדר כבעליו של...
רישום פטנט על אתר אינטרנט

רישום פטנט על אתר אינטרנט

הקידמה הטכנולוגית הובילה לעידן מודרני בו האינטרנט משמש ככלי החזק ביותר למידע, שיווק, מכירות ופרסום. בהתאם, נכון להיום אתרי אינטרנט מהווים כרטיסי ביקור של עסקים וחלקם אף משמשים כפלטפורמות חדשניות למערכות חדשניות ורעיונות שונים. כל אלו מובילים לשאלה האם ניתן לבצע רישום פטנט על אתר אינטרנט ? פטנט על אתר אינטרנט – אפשרי? לאחרונה אנשים רבים מתעניינים בהגנה על אתרי אינטרנט שמאחוריהם רעיון יצירתי וחדשני. אלו מעוניינים לרשום את אתר האינטרנט כפטנט וזאת על מנת לזכות בהגנה על הקניין הרוחני שלהם. כמו כל עסק הם מודעים לעובדה שלאחר הקמת אתר האינטרנט כל אדם או גוף יוכל להעתיק את הרעיון וליישם אותו לכדי אתר אינטרנט משל עצמו. כל אלו מעוניינים לדעת האם הם יכולים לבצע רישום פטנט על אתר אינטרנט. התשובה לאותם אנשים היא אחידה. נכון להיום אין אפשרות של רישום פטנט על אתרי אינטרנט, אלא על מרכיבים חדשניים ופונקציונאליים מסויימים באותם אתרים. בכדי להבין האם ישנם מרכיבים חדשניים המתאימים להגדרה של פטנט ניתן לפנות אל עורך פטנטים. עורך פטנטים – אתר אינטרנט רוב האנשים שמחליטים על קונספט ייחודי וחדשני לאתר אינטרנט פונים אל עורך פטנטים בשאלות רבות שעיקרן הגנה על ההמצאה שלהם. עורך פטנטים מורשה הוא אותו אדם שיוכל לענות על אותן שאלות ולאתר את אותם מרכיבים חדשניים שעליהן ניתן לבצע רישום פטנט. הוא גם זה שיסביר ללקוחותיו מהו רישום פטנט על אתר אינטרנט, מדוע הוא אינו אפשרי וכיצד ניתן להגן על מרכיבים חשובים אחרים באתר. עורך פטנטים הוא אותו מומחה שעוסק בכל הקשור אל חיפוש פטנטים, הגשת בקשות רישום של פנטים מסוגים שונים, עריכת פטנטים, ניהול קניין רוחני, סימני מסחר ועוד. בוחרים בעורך המתאים עורך פטנטים מוסמך הוא מומחה בתחום הפטנטים שיכול להציג בפני לקוחותיו רישיון מוסמך בעריכת...
רישום פטנט רפואי

רישום פטנט רפואי

ישראל היא מדינה בה יש פיתוחים רפואיים רבים. הפיתוחים הרפואיים העיקריים הם התקנים רפואיים וסוגי מיכשור רפואי. התחרותיות הגדולה בתחום וההצלחה הרבה של מיכשור, התקנים, תרופות והליכים רפואיים מובילות לצורך בהגנה על אותן אמצאות. הגנה שתמנע מצבים של גניבה, חיקוי ושיווק שלהן. הגנה זו תבוא תמיד לידי ביטוי באמצעות תביעת בעלות על אותה אמצאה, כלומר רישומה כפטנט רפואי. בכדי להתחיל בתהליך רישום פטנט רפואי חשוב לוודא תחילה שאותה אמצאה רפואית עליה מעוניינים לרשום פטנט אכן עומדת בכל התנאים הדרושים, כמו למשל חדשנות ופונקציונאליות. עורך פטנטים מורשה הוא המומחה שיוכל לבדוק את כל אלו ועוד. רישום פטנט על מיכשור רפואי אחד התחומים המצויים בצמיחה מתמדת בישראל הוא תחום המכשור הרפואי. חברות רבות עוסקות בתחום הפיתוח והשיווק של מכשור רפואי ומדינת ישראל נמצאת במקום מכובד בעולם בכל הקשור אל כמות הפטנטים הקיימים בתחום המיכשור הרפואי (פטנטים בתחום ההדמייה הרפואית, הלייזר, פרוצדורות כירורגיות, ציוד רפואי ועוד). נכון להיום מדינת ישראל מייצאת כמות גדולה של מיכשור רפואי והיצואנים אחראים גם על אפליקציות המשתייכות אל תחום הרפואה, תוכנות שונות שמשתייכות אל הטכנולוגיה הרפואית ומיחשוב רפואי בכלל. רישום של פטנט רפואי – חשוב לדעת פרסום מחקרים – חשוב לבצע רישום של בקשת פטנט טרם פרסום תוצאות מחקר רפואי וזאת משום שברוב המדינות פרסום זה ימנע את האפשרות להגיש בקשה לרישום פטנט רפואי בעתיד. יתרון הרישום – ההחלטה לא להגיש פטנט רפואי תוריד את הכדאיות הכלכלית של הפיתוח הרפואי. הדבר יכול להוביל לכך שהמשקיעים יכולים להגיע להחלטה (כתוצאה משיקולים כלכליים) שהם אינם מעוניינים לפתח את המוצר. תוקף – האישור לשיווק של הפטנט יכול לקחת זמן רב לאחר כניסת תוקפו של הפטנט. מסיבה זו מדינות רבות מאפשרות הארכת תוקף הפטנט בתחום הציוד הרפואי ליותר מעשרים שנה שיטות...
פטנט על תוכנה

פטנט על תוכנה

מדוע לרשום פטנט על תוכנה? הדבר הראשון והחשוב ביותר אותו מעוניינים לדעת ממציאים רבים הוא מדוע לרשום פטנט על תוכנה, שהרי רישום של פטנט מצריך הוצאה כספית, בירוקרטייה לא קצרה ולעתים השכרת שירותיהם של מומחים בתחום עריכת פטנטים. היתרונות של רישום פטנטים (וזאת בהשוואה אל הגנת יוצרים) לגבי תוכנות הם: מניעת תחרות – כיוון שרישום פטנט נותן זכות בלעדית על הפטנט לממציא (לתקופה של כעשרים שנה) הוא מספק מונופול על האמצאה. דבר זה מונע מצב של פיתוח עצמאי של אותה תוכנה על ידי גוף אחר ומונע מצב של תחרות. הכל כולל הכל – היקף ההגנה מלא וזאת בהשוואה אל הגנת יוצרים. ההגנה הכלולה בפטנט רשום כוללת את כל אותם מרכיבים של התוכנה (המרכיבים אותם הממציא תבע בתביעות של בקשת הפטנט). בניגוד לזאת זכות היוצרים מגינה רק על הקוד. מכירת הפטנט או החברה – באם יתקבל הפטנט יהיה לו ערך כלכלי שיכול לבוא לידי ביטוי במכירת החברה או בגיוס כספים. כמו כן ניתן למסחר בפטנט. עורכי פטנטים – כל הסיבות להשכרת שירותיהם עורכי פטנטים הם אותם מומחים המוסמכים בתחום העריכה של הפטנטים ורשומים בפנקס עורכי הפטנטים בישראל. כל עורך פטנטים בישראל חייב להיות בעל תואר ראשון במקצוע ריאלי, אזרח ישראלי, לעבור את כל מבחני לשכת הפטנטים בהצלחה ולהתמחות במשרד עורכי פטנטים במשך תקופה של 24 חודשים. טרם השכרת שירותיו של עורך פטנטים יש לבקש ממנו  להציג בפניכם את הרישוי לעיסוק בתחום זה. הסיבות לכך שממציאי פטנטים בתחום התוכנה נעזרים בעורכי פטנטים הן הידע העצום שיש לעורכים אודות בירוקרטיית רישום פטנט על תוכנה, הידע באשר לתוכנות אותן ניתן לרשום כפטנטים ואלו שאינן ברי רישום.. בנוסף, כיוון שעלות הרישום של פטנטים גבוהה, עורך פטנטים יכול לבדוק את הנתונים אודות האמצאה של הלקוח...