info@maya-patents.co.il

מדריך למציאת עורך פטנטים מומחה

מדריך למציאת עורך פטנטים מומחה

כל ממציא מעוניין להגן על האמצאה שלו וזאת על ידי רישומה כפטנט. הבעיה היחידה היא  שרוב הממציאים אינם מבינים דבר או שניים אודות ההגדרה המשפטית של פטנט, כיצד ניתן לערוך בדיקה יסודית לחיפוש פטנטים זהים או דומים לאותה אמצאה ומהו הליך רישומו של פטנט. חוסר ידע זה מוביל פעמים רבות לטעויות ולתהליך ארוך ומסורבל של רישום פטנט. בכדי להימנע מטעויות מיותרות ולשפר את הסיכויים לרישום פטנט קצר וממוקד רוב הממציאים מחליטים לשכור את שירותיו של עורך פטנטים מומחה. מיהו אותו עורך פטנטים וכיצד יודעים שהוא מומחה? התחילו לקרוא

עורך פטנטים – חייב לעמוד בתנאים הבאים!רישום פטנטים

בישראל של שנת 2016 כל מי שמעוניין להיות עורך פטנטים בישראל חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • תואר אקדמאי – בתחום המקצועות הריאליים (מתמטיקה, הנדסה, מדעים וכו') ממוסד להשכלה גבוהה.
  • תושב ישראל – עורך פטנטים בישראל תמיד יהיה אזרח המדינה.
  • עמידה בהצלחה במבחנים – עורך הפטנטים תמיד יהיה אותו אדם שעבר בהצלחה את כל הבחינות הנדרשות מטעם רשות הפטנטים.
  • תשלום אגרה – חובה לשלם את האגרה הנדרשת.
  • תקופת התמחות – חלק ממסלול ההכשרה של עורך פטנטים תמיד יכלול התמחות של 24 חודשים במשרד  עריכת פטנטים או מחלקת פטנטים של חברה.

טרם בחירת עורך פטנטים יש לוודא שמדובר על מומחה שעבר את ההכשרה הדרושה, תקופת ההתמחות ועבר בהצלחה את המבחנים הדרושים על ידי רשם הפטנטים. כמו כן, תמיד יש לוודא שעורך הפטנטים רשום בפנקס עורכי הפטנטים.

מה הם מציעים לכם?

עורכי פטנטים מציעים ללקוחותיהם שירותים שונים בכל הקשור אל תחום הפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכן ניהול ואבטחת קניין רוחני. עורך הפטנטים יעזור ללקוחותיו לתרגם את האמצאה, קרי, הרעיון המקורי של הלקוח לבקשה מדויקת ומפורטת לרישום פטנט. בקשה אותה הלקוח יגיש למשרד רשות הפטנטים.

יש אנשים שנעזרים בשירותיו של עורך פטנטים על מנת לבדוק פרסומים קודמים של אמצאות זהות או דומות לאמצאה אותה מעוניינים לרשום כפטנט. אחרים פונים אל עורך הפטנטים במטרה שיעזור להם בכל הקשור אל רישום והגשת פטנטים. בנוסף, ניתן לפנות למומחה זה למטרת עריכת פטנטים. עורך פטנטים מבטיח ללקוחותיו ליווי משלב הרעיון ועד שלב הפיכתו לנכס. נכון להיום כל עורך פטנטים חייב להיות בעל ידע בכל הקשור אל חוקי הפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, אתיקת עריכת פטנטים, פטנטים בתחומים שונים, מדגמים, סודות מסחריים ועוד.רישום פטנטים על תוכנה

עורך הפטנטים שלכם

עורך פטנטים הוא אותו מומחה בעל ידע מעמיק בכל הקשור אל ההשלכות המשפטיות וההנדסיות של ענף הפטנטים. מומחה זה יבטיח ללקוחותיו מקצועיות בכל הקשור אל עריכת הפטנט. חשוב לדעת שמסמך בקשת רישום פטנט הוא מסמך בעל תוקף משפטי. בהתאם לחוק, מסמך זה יכול להיכתב ולהיערך על ידי הממציא עצמו או על ידי עורך פטנטים מוסמך. טרם בחירתו של עורך פטנטים תמיד יש לוודא שמדובר על מומחה בעל רישיון המאפשר עיסוק בתחום הפטנטים. חשוב לדעת שחובת החיסיון והסודיות חלה על עורך פטנטים.

בחירת עורך פטנטים

נקודות חשובות אותן יש לבדוק טרם בחירת עורך פטנטים מומחה הן:

רישיון – תמיד יש לוודא שעורך הפטנטים הוא בעל רישיון בתוקף. הרישיון הוא מטעם משרד המשפטים.

ניסיון – תמיד יש לבחור עורך פטנטים בעל ניסיון בסוג השירות בו אתם מעוניינים, אם הכוונה היא אל עזרה בהגשת בקשה לרישום פטנט, ערעור על החלטה קיימת, ליווי וייעוץ בהליכי הרישום ועוד.

הכשרה – חשוב לוודא שאותו עורך פטנטים בו אתם בוחרים הוא בעל הכשרה הרלוונטית לתחום האמצאה שלכם. דבר זה יאפשר קבלת הערכה מקצועית לגבי ההמצאה שלכם, המאפיינים שלה ואפשרויות השיפור בה.

תודעת שירות וזמינות – חשוב לבחור מומחה בעל תודעת שירות שעונה ללקוחותיו בסבלנות ובאדיבות ומספק להם את כל ההכוונה הנדרשת על מנת להגן על הקניין הרוחני שלהם.

כעת, כל שנותר לאחל הוא בהצלחה במציאת אותו עורך פטנטים בעל ניסיון שיוכל לספק לכם את היקף הסיוע בו אתם מעוניינים.

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *