info@maya-patents.co.il

רישום פטנט פרוביזורי

מאז 1995 משרד הפטנטים האמריקאי מאפשר לממציאים להגיש בקשת רישום פטנט פרוביזורי (provisional patent) בעלות הגשה נמוכה. הגשת הפטנט הפרוביזורי אינה מחיבת את כתיבת התביעות וכן את  הגשת התצהיר  המתחייבת בהגשת פטנט.

הגשת הפטנט הפרוביזורי מקנה קבלת תאריך הגשה (filing date) על ההמצאה. תאריך ההגשה חשוב על מנת להקדים ממציאים אחרים שיש להם המצאה דומה ושמעוניינים להגיש פטנט עליה.
הפטנט הפרוביזורי מאפשר לבעליו להכריז על המצאתו  כעל patent pending.
יתרון נוסף של הגשת פטנט פרוביזורי היא הקנית הגנה של 21 שנה לפטנט בארה"ב בניגוד להגנה של 20 שנה המוקנית אם מגישים פטנט לא פרוביזורי.
הפטנט הפרוביזורי אינו נבחן על ידי משרד הפטנטים. הגשת הפטנט הפרוביזורי מחיבת הגשת פטנט לא פרוביזורי תוך שנה מיום הגשת הפטנט וזאת על מנת לזכות בתאריך הקדימה של הפטנט הפרוביזורי.  יש להגיש את הפטנט הלא פרוביזורי בכל מדינה בה מעוניינים בהגנה או ,לחילופין, ניתן להגיש  PCT.
על מנת לזכות בתאריך ההגשה על הממציא לתאר את ההמצאה בצורה מפורטת שתאפשר לבעל מקצוע בתחום ליישם אותה. התיאור יכול להיות מלווה בציורים.

אמנם החוק מאפשר לממציאים להגיש את הפטנט הפרוביזורי בצורה לא פורמלית, אולם, אי העזרות בעורך פטנטים יכולה לגרום לנזקים בעתיד:

• אי כתיבת תביעות יכולה להוות בעיה במדינות אחרות
• התנסחות לא מקצועית יכולה לגרום בעתיד לצמצום גבולות ההגנה של הפטנט ואף לאי קבלת פטנט
• פטנט שאינו כתוב היטב יכול להרתיע משקיעים
• לפעמים הלקוח לא מדגיש מספיק את מהות ההמצאה
הנזק בניסוח לא נכון יכול להיות בלתי הפיך למרות שבשלב מאוחר יותר פונים לעורך פטנטים על מנת שיכתוב את הפטנט הלא פרוביזורי על בסיס מה שכבר נכתב והוגש. לכן מומלץ להגיש פטנט פרוביזורי שנכתב על ידי עורך פטנטים ובכך ליהנות מעלויות הגשה נמוכות ועם זאת להבטיח את איכות הפטנט.

פרוביזורי