info@maya-patents.co.il

רישום פטנטים

פטנט הוא זכות חוקית להגן על המצאות חדשות. היא מאפשרת לבעל הפטנט לנקוט בצעדים משפטיים נגד אנשים אחרים המשתמשים בהמצאה ללא הסכמתם בתחום שיפוט מסוים. ברוב המדינות, לפטנט אורך חיים מקסימלי של 20 שנה. בקשת הפטנט יכולה לשמש את בעליה לצורך תביעת הפרה רק כאשר בקשת הפטנט מתקבלת במדינה בה ארעה ההפרה. כדי לקבל פטנט יש לבצע רישום פטנטים במדינות בהם מעוניינים בהגנה.

 

הליך רישום רישום הפטנט

בעקבות רישם הפטנט מתחיל הליך של בחינת בקשת הפטנט ברשות הפטנטים שבה הוגשה בקשת הפטנט. הליך בחינת הפטנט מביא בסופו של דבר לקיבול הפטנט וזאת בתנאי שבקשת הפטנט עונה על דרישות משרד הפטנטים שבו הוגשה הבקשה וכן שההמצאה שמתוארת בבקשת הפטנט היא חדשה וחדשנית. בניגוד לסודות שמורים (כמו למשל המרשם של קוקה קולה) שם אין רישום אלא רק שמירה על סודיות ההמצאה בבקשת פטנט זמן הרישום חשוב מאד. זמן הרישום קובע אם ההמצאה חדשה וחדשנית לנוכח המצאות אחרות.  בקשת הפטנט יכולה להדחות אם יש בקשת פטנט דומה אחרת שנרשמה לפני זמן הרישום של בקשת הפטנט או אם יש פירסום שפורסם לפני זמן פרסום הפטנט. זמן הרישום קובע גם את תוקף הפטנט שהוא בדרך כלל 20 שנה מהרישום הראשוני.

כדאי לרשום פטנט, כי בניגוד לסוד מסחרי אין צורך לשמור על סודיות ההמצאה ויותר קל להוכיח הפרה. לרשום פטנט עדיף מהגנה בזכויות יוצרים בלבד משום שזכויות יוצרים נותנים הגנה ספציפית יותר ואילו בבקשת פטנט ניתן להרחיב את ההגנה. הוכחת ההפרה קלה יותר כאשר רושמים פטנט.

 

?איך רושמים בקשת פטנט

כדי לרשום בקשת פטנט צריך קודם כל לכתוב את בקשת הפטנט. בקשת הפטנט צריכה להכיל טקסט שמתאר את ההמצאה ואיך ממשים אותה, איורים מתאימים וכן תביעות לבעלות על ההמצאה. הבקשה צריכה להיות כתובה באופן מובנה ובשפה משפטית ולכן מוטב שהבקשה תיכתב על ידי עורך פטנטים מוסמך ומקצועי. משרדינו מלווה בהצלחה רבה חברות טכנולוגיות העוסקות מפתוח מוצרי תוכנה ואלקטרוניקה.

לאחר כתיבת הבקשה רושמים את הפטנט במדינות השונות. אפשר להתחיל ברישום פרוביזורי בארצות הברית ואחרי שנה אפשר להגיש במדינות השונות  שבהם מעונינים בהגנה.

 

 רישום בקשת פטנט פרוביזורית

בארצות הברית יש אפשרות להגיש את בקשת הפטנט כבקשה פרוביזורית. במקרה כזה הבקשה אינה נבחנת ולאחר כשנה ניתן להגיש את אותה בקשה שמסתמכת על תאריך ההגשה של הבקשה הפרביזורית בארצות הברית ובמדינות שונות אחרות. אם לא מגישם בקשת פטנט לאחר שנה תוקפה של בקשת הפטנט הפריביזורי מתבטל והבקשה אינה מתפרסמת. במקום להגיש בקשת פטנט במדינות שונות  ניתן להגיש  בקשת פטנט בינלאומית.

 

הגשת פטנט בינלאומית

בקשת הפטנט הבינלאומית מוגשת לארגון הפטנטים הבינלאומי. בקשת הפטנט הבינלאומית מאפשרת לקבל  חוות דעת מקצועית לאחר כחצי שנה.  חוות הדעת יכולה לתת אינדיקציה לבעל הפטנט על מידת הפטנטביליות של ההמצאה.רישום בקשת פטנט בינלאומית מאפשר דחיה של שנה וחצי של רישום בקשת הפטנט במדינות השונות ובכך מאפשר לבעל הפטנט לדחות את ההחלטה באילו מדינוות לרשום את בקשת הפטנט וכן לגייס כספים כדי לרשום את בקשת הפטנט במדינות השונות.

 

האיחוד הארופאי

מבחינה היסטורית, כדי לקבל פטנט במדינה באיחוד הארופאי, היית צריך לרשום בקשה למשרד הפטנטים באותה מדינה. אם היה צורך בהגנה על פטנט ברחבי אירופה, היה צורך לרשום בקשות נפרדות לכל מדינה. עם זאת, מאז 1978 ניתן לרשום בקשה לפטנט אירופאי שיכול להיות תקף במדינות רבות.

באחוד הארופאי ניתן לרשום את בקשת הפטנט פעם אחת וליעד אותה להגשה במדינות שונות. האחוד יטפל בבחינה של בקשת פטנט אירופי זו, במקום שכל מדינה תבצע הערכה משלה. רישום פטנט באיחוד הארופאי קל יותר ובדרך כלל וזול יותר עבור מבקשי פטנט מרישום בכל מדינה בנפרד. לאחר שבקשת הפטנט מתקבלת בארופה  הפטנט האירופי מומר לזכויות לאומיות בכל מדינה באמצעות תהליך הנקרא תיקוף. את הזכויות הלאומיות ניתן לקבל במדינות החברות באמנת הפטנטים האירופית. זה כולל בין השאר  את בריטניה, צרפת וגרמניה. בדרך כלל, אם רוצים הגנת פטנט בשלוש או יותר מהמדינות החברות, פטנט אירופאי זול יותר להשגה מאשר פטנטים לאומיים בודדים.

 

תוך כמה זמן נבחנת הבקשה

זה תלוי במדינות השונות. משרדי הפטנטים בארצות השונות עובדים בקצבים שונים. בדרך כלל לאחר שנה או שנתיים מהיום שרושמים  רישום הפטנט מקבלים דוח בחינה. הדוח יכול  להצביע על המצאות שדומות להמצאה שהוגשה. לאחר קבלת הדוח מנהלים משא ומתן עם הבוחן וזה יכול לקחת מספר חדשים. לפעמים הבקשה נדחית ונדחית ולעומת זאת יש מקרים שבהם הבקשה מתקבלת מייד.

  • חשוב שהטיפול בכתיבה ורישום הפטנט יעשה על ידי עורך פטנטים מקצועי. משרדינו מלווה בהצלחה רבה חברות טכנולוגיות העוסקות בפתוח מוצרי תוכנה ואלקטרוניקה.

משרדינו מספק שרותי עריכה ורישום פטנטים (הגשת פטנטים) כולל רישום פטנט פרוביזורי רישום הפטנט בישראל , רישום פטנט בינלאומי ורישום פטנטים במדינות השונות. בנוסף משרדינו מטפל בזירוז בקשות לפטנט על מנת להעניק לך הגנה בהקדם האפשרי במידת הצורך.