info@maya-patents.co.il

סימני מסחר

המשרד עובד בשיתוף פעולה עם משרדים אחרים הנבחרים בקפידה על ידו על מנת לתת לכם מענה לכל צורכי הקניין הרוחני כולל לווי משפטי, הגנה על סמני מסחר ,זכויות יוצרים © וכו.
סימן מסחר (trade mark) הוא הגנה על המוניטין של יצרן באמצעות סימן המייחד את המוצרים שלו ואת העסק. סימן מסחר יכול להיות שם ייחודי, לוגו, אבל גם עיצוב גראפי של אריזה, ציור, צבע ייחודי ואפילו ריח.
© זכות יוצרים היא זכות הקניינית של היוצר לבלעדיות על קניינו הרוחני לכל משך חייו ואף לאחר מכן . יוצר יכול על פי חוק למנוע מאחרים, בין השאר
✔ העתקה
✔ פרסום
✔ ביצוע פומבי
✔ שידור
✔ זכות העיבוד
✔ העמדה לרשות הציבור
✔ ניתן להגן על קוד התוכנה בזכויות יוצרים

Kiev, Ukraine - February 21, 2012 - A logotype collection of well-known world brand's printed on paper. Include Google, Mc'Donald's, Nike, Coca-Cola, Facebook, Apple, Yahoo, Nikon, YouTube, Adidas, Amazon.com, Unilever, Twitter, Mastercard, Samsung, Canon and Starbuck's logos.

Kiev, Ukraine – February 21, 2012 – A logotype collection of well-known world brand's printed on paper. Include Google, Mc'Donald's, Nike, Coca-Cola, Facebook, Apple, Yahoo, Nikon, YouTube, Adidas, Amazon.com, Unilever, Twitter, Mastercard, Samsung, Canon and Starbuck's logos.