info@maya-patents.co.il

חיפוש פטנטים

חיפוש פטנטים הוא תהליך של חיפוש של המצאות דומות להמצאה עליה אנחנו מבקשים להגן. פטנט ניתן על המצאה שהיא חדשה וחדשנית ולכן כאשר בעל ההמצאה מעוניין להגן על המצאתו באמצעות פטנט מומלץ לבצע חיפוש. חיפוש פטנט ייתן אינדיקציה לחידוש ולחדשנות של ההמצאה ולפעמים אף ייתר את הכדאיות ברישום הפטנט. עם זאת יש לסייג שאין אפשרות לוודאות מלאה שההמצאה חדשה וחדשנית לאור תוצאות החיפוש וזאת בגלל שכמות ההמצאות בעולם כה גדולה ולא בהכרח שההמצאה הדומה לשלנו תעלה בתוצאות החיפוש. בנוסף בקשות לפטנט מתפרסמות בדרך כלל רק לאחר שנה וחצי מיום הגשתן כך שהחיפוש לא יעלה על בקשות פטנט שטרם פורסמו. כמו כן יש משרדי פטנטים בעולם שדורשים מההמציא שמגיש בקשת פטנט בארץ הזו לקבל ממנו את כל הממצאים הדומים להמצאה שלו ושידועים לו. כשמבצעים חיפוש פטנט יש למסור למשרדי פטנטים אלה את ממצאי החיפוש במידה ובקשת הפטנט הוגשה במשרד זה.

 

למה צריך לבצע חיפוש פטנטים?

פטנט ניתן על המצאה חדשה וחדשנית כלומר, שלא פורסמה קודם לכן ושלא היתה מובנת מאליה לבעל מקצוע בתחום לנוכח הידיעות הקיימות בתחום.

אין ודאות מוחלטת שבקשת פטנט שמוגשת תבשיל בסופו של דבר לפטנט, אבל כדי להגדיל את הסיכויים מומלץ וכדאי לבצע חיפוש לפני שמגישים את בקשת הפטנט.

כאשר פונים לבקשת תמיכה מהמדען הראשי לעיתים קרובות המדען דורש דוח חיפוש פטנט שיתבצע על ידי עורך הפטנטים. גם משקיעים פרטיים יכולים לדרוש דוח של חיפוש הפטנט.

 

איך מתבצע החיפוש של הפטנטים?

חיפוש הפטנטים יתבצע באתרי משרדי הפטנטים השונים בארצות השונות. לדוגמא אפשר לחפש באתר משרד הפטנטים הישראלי, באתר משרד הפטנטים האמריקאי תבאתר משרד הפטנטים הארופאי ובאתר משרד הפטנטים הבינלאומי. כמו כן ניתן לחפש גם בגוגל.  באתר של משרד הפטנטים הישראלי תמצאו הפניות לאתרי חיפוש שונים. כמו כן יש לבצע חיפוש באינטרנט של פרסומים אחרים (לאו דווקא פטנטים) כמו למשל מאמרים, אתרי אינטרנט, ברושורים של מוצרים שנוגעים להמצאה וכו.  יש לציין  שיש לבצע את החיפוש  גם בארצות בהן אתם לא מגישים את הבקשה.

 

להלן לינקים למספר אתרי חיפוש פטנטים:

  • לינק לאתר חיפוש של משרד הפטנטי הארופאי:

https://www.epo.org/searching-for-patents.html

  • לינק לאתר חיפוש הפטנט של משרד הפטנטים האמריקאי:

https://www.uspto.gov/patents/search

  • לינק לאתר חיפוש הפטנט של משרד הפטנטים הישראלי:

https://israelpatents.justice.gov.il/he/search

  • לינק לאתר חיפוש הפטנט של משרד הפטנטים הבינלאומי:

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

 

את חיפוש הפטנטים מבצעים בדרך כלל על ידי שמוש במילות מפתח. ניתן גם להשתמש בסיווגים של פטנטים. סיווג פטנטים הוא מערכת לארגון כל מסמכי הפטנטים ומסמכים טכניים אחרים בקבוצות טכנולוגיות ספציפיות המבוססות על נושא משותף.

The Cooperative Patent Classification (CPC)

זוהי שותפות משותפת בין משרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארצות הברית (USPTO) ומשרד הפטנטים האירופי (EPO) כאשר המשרדים הסכימו לאחד את מערכות הסיווג הקיימות לתכנית סיווג משותפת.

The unites states classification system (USPC)

סיווג בקשות הפטנט של מדינת ארצות הברית לצורך בצוע חיפוש.

International Patent Classification(IPC)

סיווג הפטנטים הבינלאומי (IPC), שהוקם בהסכם שטרסבורג משנת 1971, מספק מערכת היררכית של סמלים עצמאיים בשפה לסיווג פטנטים ומודלים שימושיים בהתאם לתחומי הטכנולוגיה השונים שאליהם הם שייכים.

 

מי מבצע חיפוש פטנטים ומה עושים עם הממצאים שמתקבלים?

הממציא יכול לבצע את חיפוש הפטנטים בעצמו או לפנות לבעל מקצוע כמו למשל עורך פטנטים שיבצע את החיפוש עבורו. לאחר הממצאים שהתקבלו יש לקרוא אותם לעומק ולזהות האם יש חידוש וחדשנות בהמצאה שלנו לאור הממצאים . מומלץ לפנות לעורך פטנטים מקצועי שיבצע את חיפוש הפטנטים וינתח את תוצאות החיפוש עבורכם.
משרדינו יבצע עבורכם חיפוש והפקדת דוחות חיפוש פטנטים. מוזמנים ליצור קשר.

מיה בסנציק
טלפון 054-5425275
דואר אלקטרוני : info@maya-patents.co.il

search_folder