info@maya-patents.co.il

מה כשיר להירשם כפטנט?

מה כשיר להירשם כפטנט?

פטנט מהווה זכות בלעדית. זכות זו ניתנת לכל אדם שהמציא אמצאה מסוימת ומעוניין לעשות בה שימוש. הזכות הבלעדית לפטנט ניתנת (בדרך כלל) לתקופה של עשרים שנה והיא מותנית בהגשת טופס בקשה לרישום פטנט ואישורו על ידי משרד הפטנטים. בתקופה בה בעל האמצאה הינו בעל זכות לפטנט הוא היחיד שרשאי לעשות שימוש בפטנט אלא אם הוא מציע זכות זו למכירה או מסב את הזכות לחברה אחרת. בעל הפטנט יהיה רשאי לתבוע כל גוף או אדם פרטי שינסה לעשות שימוש בפטנט ללא אישור מפורש מבעל הפטנט.

מה נחשב כפטנט?

אנשים שמעוניינים לרשום את הפטנט שלהם במשרד הפטנטים ולזכות באותה זכות בלעדית לעשות באמצאה שימוש צריכים לוודא שהאמצאה שלהם אכן עומדת בקריטריונים של הפטנט. קריטריונים אלו קובעים שהאמצאה חייבת להיות חדשנית, חדשה וברת שימוש בתעשייה. כלומר, שלא ניתן יהיה לאתר אמצאה זהה לשלהם בישראל ובמדינות אחרות ברחבי העולם. לשם כך ממציאים רבים פונים אל עורכי פטנטים שמספקים שירות סריקה של פטנטים. המטרה העיקרית של שירות זה היא לאשר שהאמצאה אכן חדשה וניתן להגיש טפסי בקשת רישום פטנט לגביה. בנוסף, תמיד יש לוודא שניתן לרשום פטנט על אותו נושא של האמצאה. עורך פטנטים תמיד יוכל לספק לכם מידע מדויק באשר להאם האמצאה שלכם היא ברת פטנט.

מה נחשב כפטנט?

יש פטנטים  בתחומים רבים, אם מדובר על תחום הטכנולוגיה, תחום החקלאות ועוד. חשוב לדעת שלא ניתן לרשום פטנטים על רעיונות אלא על הישום שלהם. לגבי רישום פטנטים בישראל: חוק הפטנטים בישראל קיים עוד משנת 1967 ומדי תקופה נעשים בו מיני שינויים. לכן, משתלם לבדוק את נוסח חוק הפטנטים סמוך להחלטה האם להגיש בקשת רישום לפטנט. אחד הנושאים הרשומים בחוק הפטנטים עוסק במה היא אותה אמצאה שכשירה לפטנט. יש לזכור שאמצאה שמוגדרת ככשירה לרישום כפטנט היא אמצאה שעונה על הפרמטרים של חדשנות, תועלת וקידמה. אמצאה יכולה להיות מוצר ויכולה להיות תהליך. מה שחשוב הוא שהיא תשתייך אל תחום טכנולוגי ושתוגדר על ידי בוחן הפטנטים כיעילה, חדשה וניתנת לשימוש בתעשיה.

מה לא יכול להירשם כפטנט

תגלית כלשהי, עובדה כלשהי או רעיון כלשהו לא יוכלו להירשם כפטנטים. יישום של התגלית, העובדה או הרעיון יכולים במקרים רבים להירשם כפטנט. בשנים האחרונות ניתן לרשום פטנט גם על תוכנות מחשב ו/או אפליקציות מסוימות וזאת בתנאי שיהיה להם אופי טכנולוגי יישומי (מוחשי). לפי חוקי הפטנטים בארץ ובארצות נוספות רבות הפטנט חייב להיות רלוונטי לשימוש תעשייתי. חשוב להתייעץ עם עורך פטנטים על מנת להבין איזו אמצאה אכן אפשרית לרישום פטנט ואיזו לא.

לסיכום, חשוב לפנות אל עורך פטנטים וזאת למטרת התייעצות באשר למה נחשב כפטנט. נכון להיום ניתן לרשום בישראל פטנטים בתחומים רבים, כמו למשל אפליקציות סלולריות, פלטפורמות אינטרנטיות, פלטפורמות פרסום, פטנטים הקשור לתחום בטחון ואבטחה, חיישנים, שירותים רפואיים, אחסון, מערכות שונות ותהליכים בהם, סמי-קונדקטורים, מחשוב ענן, מוצרים לבית, לרכב ועוד. בהצלחה!

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *